1. Adatkezelő


A „SI-KER” Szabó Ignácné E.V. (8600 Siófok, Hársfa u. 41., levelezési cím: 8600 Siófok, Ribiszke utca 17., adószám: 73691196-2-34, e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (a továbbiakban: Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A jelen közlemény célja, hogy az

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területen - az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban Érintett, Látogató, szerződéssel rendelkező jogi személyiségek: továbbiakban Partner - részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintettek, Látogatók, Partnerek jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson. A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek, Látogatók, Partnerek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a https://www.cheeseland.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek, Látogatók, Partnerek közvetlen értesítésével valósul meg.


2. Adatfeldolgozók:

2.1. Statisztikai adatfeldolgozó tevékenység során

2.1.1. a https://www.cheeseland.hu/ oldal látogatása során:

a) Sió-Informatika Kft. 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36 (84) 610-128, Adószám: 23868119-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-312454, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
b) Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Telefon: +36 1 789-2-789, Adószám: 14571332-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-909968.

2.2. Könyvelés bérszámfejtés során

a) Sió-Béta Ügyviteli Szolgáltató Kft., 8600 Siófok, Fő utca 43. II/1., Telefon: +3684318530, e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
b) Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-28-5100, valamit a megyeileg illetékes kirendeltségek,
c) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1139 Budapest Váci út 73., Telefon: +36-1-350-2355,
d) Nemzeti Egészségbiztosításai Alapkezelő, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a., Telefon: +36-1-270-8000,
e) Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8., Telefon: +36-82-501-100,
f) Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7., 1525 Budapest, Pf.: 51., telefon: +36-1-345-6789.

2.3. Foglalkoztatás a Munkaügyi Központ ajánlása alapján

a) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010, e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. valamit a megyeileg illetékes kirendeltségek,

2.4. Informatika üzemeltetés során

a) Sió-Informatika Kft. 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36 (84) 610-128, Adószám: 23868119-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-312454, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
b) SAP Ügyviteli rendszer üzemeltetése: CONTACT PLUS CONSULTING Kft., 1141, Budapest, Álmos vezér útja 63., Adószám: 12820472-2-42 Telefon: +36-1-490-0101, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
c) SAP Ügyviteli rendszer üzemeltetése: IFSZ Kft., 4026 Debrecen, Péterfia u. 4., Adószám: 10501227-2-09, Telefon: +36 (52) 503 020, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

2.5. Szállítás, logisztikai események során

a) HOPI Hungária Logisztikai Kft., 2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 3., Adószám: 13419659-2-13, Telefon: +36 29 887 200, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
b) "CATONE" Kft., 2040 Budaörs, Vasút út 9., Adószám: 11116556-2-13, Telefon: +36 1 319-26-78, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

2.6. GDPR Adatvédelem során

a) Kelemen Zsolt EV. 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36 (84) 610-128, Adószám: 69219108-1-34, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Kelemen Zsolt (DPO), Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197.
2.7. Egyedi esetek

a) Egyedi esetekben rendvédelmi szervek, állami szervek, bíróságok, közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók, valamint azon szervek vagy személyek, akik jogszabályi felhatalmazással vagy az Érintett önkéntes hozzájárulásával igazolni tudják az adatbekérés jogszerűségét.

2.8. Gépjármű nyomon követése során

a) WebEye Magyarország Zrt., 2151 Fót, East Gate Business Park, D2 épület (Akácos 0221/12 hrsz.), levelezési cím: 1601 Budapest, Pf.: 99/1,Telefon: +36 20 393 2393, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

2.9. Szálláshely-szolgáltatás nyújtás során

a) SzállásKérés.hu Kft., 1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6., Adószám: 24398224-2-42, Telefon: +36 30 547 5769 , E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

 

3. Az Adatkezelés elvei

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”.

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük, valamint az Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződéses jogviszony alapján.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az Érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) kezelt adatok köre, célja,
b) az Érintettek köre,
c) kezelt adatok céljának jogalapja
d) kezelt adatok tárolásának időtartalma,
e) kezelt adatok módja,
f) kezelt adatok adattovábbítás címzettje
g) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
h) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése

3.1. Szerződéses jogviszony esetén

A hatályos magyar jogszabályok, a GDPR vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Adatkezelővel kötött Szerződés (továbbiakban: Szerződés) szerint, jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, a szerződéses jogviszony szerződésszerű teljesítéséből, az Adatkezelő az Ön személyes adatait, illetve a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adatokat a 4. pontokban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek, adatkezeléshez történő hozzájárulását Szerződés szerint, az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Szerződésben foglaltak szerinti időpontban, a Szerződés teljesítésével, vagy megszűnésével jogosult visszavonni, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adatok helyesbítését kérni, illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a 8600 Siófok, Hársfa u. 41. vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött levélben.

A Szerződő fél jogairól jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja, míg a jogérvényesítés lehetőségeiről jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontja ad részletes felvilágosítást.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Adatkezelő: "SI-KER" Szabó Ignácné E.V., aki mint tevékenysége végzésére létrejött jogi személy az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történőnyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelműkinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetével beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adattörlés: a személyesadat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak csak tárolása jogszerű;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi Ügyfele, Partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek.

3.1. Az adatkezelésünk jogalapjai

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás)
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben mint az Érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése –a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságúérdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek)
e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek)
f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
g) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint az Érintett hozzájárulása nélkül kezelhetők az Érintett természetes személy személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származódíjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá az Érintett hozzájárulás nélkül kezelhetők az Érintett természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.13/A. §)4. Adatkezelési célok

4.1. A https://www.cheeseland.hu/ web oldal látogatása során
A hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 20 16/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Adatkezelő internet oldalain történő látogatás során a jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az 4.1. pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, valamint bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címe küldött levélben.
Kiemelten felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Látogató jogosult tiltakozni az adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címe küldött levélben.

Az Adatkezelő internet oldalain történő látogatás során a Látogató által megadott személyes adatokat a Látogató hozzájárulásának visszavonásáig, kezeli az Adatkezelő.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi web oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.cheeseland.hu/ valamint aldomain-jai és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.cheeseland.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztato.

a) A kezelt adatok köre: a web oldal látogató IP cím, látogatás időpontja, látogatott oldalak – al oldalak, illetőleg sikertelenül meglátogatni kívánt tartalmak, operációs rendszerek, böngésző típusa, származási hely, keresett kifejezések. Az adatgyűjtés célja: statisztikai adatok gyűjtése látogatói elégedettség növelése céljából
b) Az Érintettek köre: A web oldalt látogató valamennyi Érintett.
c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
d) A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.
e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A statisztikai adatok kiértékelésével azonnal.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
g) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, adatfeldolgozóként a tárhely szolgáltatást felügyelő munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
h) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.1.1. Cookie-k (sütik) kezelése
A weboldal látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k segítségével statisztikai jellegű információkat gyűjtünk a web oldalunk látogatóiról, mely segítségünkre van az oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal által felkínált funkciók használatát és a böngészést.
Web oldalunkra jellemző cookie-k:

 

a) kezelt adatok köre: IP címek, böngésző típusok, demográfiai adatok, dátumok, időpontok megnyitott és meg nyitni kívánt tartalmak. Az adatkezelés célja: weboldal látogatottsági statisztikai adatainak figyelembevételével a weboldal fejlesztése a Felhasználó élmény fokozása céljából.
b) Az Érintettek köre: A weboldalt látogatóinak valamennyi Érintettje.
c) Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén anonim azonosítót (ún. „cookie"-t) helyez el, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az felhasználót, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg látogató információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásaik, web oldalának színvonalát. A cookie az Adatkezelő Személyes adatot tartalmazó adatbázisával nem kerülnek összekapcsolásra. melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az Érintettektől. A web oldal használata során az Adatkezelő web oldalt üzemeltető szerver naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezelő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik.
d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama

• session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart,
• a cookie titkosításához használandó kulcs hossza 16.

e) Az adatkezelő az adatokat az adatkezelés időtartama alatt elektronikusan tárolja.
f) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
g) Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
h) A web oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a web oldal felhasználóinak beleegyezésének kérését az európai uniós jog megköveteli, azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein cookiek-at helyeznek el. A cookie fájlokban elmentett információkat statisztikakészítés céljára, valamint annak érdekében használjuk fel, hogy a web oldal jobban tudjon alkalmazkodni a felhasználók egyedi igényeihez. A cookie beállításait a böngészőjén keresztül módosíthatja. Ha a beállításokat nem módosítja, akkor a cookie az Ön által használt eszköz memóriába kerülnek. A cookie beállításainak módosítása korlátozhatja a weboldal működését.

4.2. Viszonteladói, kereskedelmi szerződések során
Az Adatkezelő kereskedelmi tevékenysége kifejtése során az vevő és szállító Partnerei tekintetében az alábbi adatkezelési célokat valósítja meg.

4.2.1. Ajánlat készítéssel összefüggő adatkezelés

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; telefonszám; e-mail cím, egyéb önként megadott személyes adatok.
b) Az adatkezelés célja: az Érintett előzetes tájékoztatása az Adatkezelő munkatársai által, későbbi kapcsolataratás céljából.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatáról, az Adatkezelő tevékenységéből fakadó szolgáltatások iránt előzetesen ajánlat formájában érdeklődik.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: Érintett előzetes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintettet hozzájárulásának visszavonásáig, az érdeklődő fél részére megküldött ajánlat kiadásától számított 30 nap.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a 2.7. pont alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.2.2. Szerződés kialakítása során

a) A kezelt adatok köre:

• Az Érintett (jogi személyiség) a szerződő Érintett egyéni vállalkozás esetén:

- a szerződő fél képviseletesre jogosult személy: teljes neve, születési neve, anyja neve, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, személyi igazolvány száma, aláírása,
- szerződő fél számlázási címe, levelezési címe, tartózkodási helye, szállítási címe, telefonszáma, e-mail cím, egyéni vállalkozás adószáma, váltakozó azonosítási száma,
- a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes név, - telefonszám, -e-mail cím.

• Az Érintett (jogi személyiség) társas vállalkozás esetén:

- a szerződő fél képviseletesre jogosult személy: teljes neve, születési neve, anyja neve, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, személyi igazolvány száma, aláírása,
- a szerződő fél számlázási címe, levelezési címe, tartózkodási helye, szállítási címe, telefonszáma, e-mail cím,
- a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes név, - telefonszám, -e-mail cím.

b) Az adatkezelés célja: szerződéskötés elősegítése, az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, szállítói kapcsolattartás.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek – kapcsolattartói -, aki az Adatkezelővel szerződésese jogviszonyban áll.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja szerződéskötés, számlázás, és szállítási adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az egyéb önként megadott személyes adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és szerződéses Partner szerződéses jogviszonyának megszűnésének napját követő 1 évig.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő képviseletére jogosult személyek, értékesítő munkakörben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő Adatfeldolgozók a 2.2. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.2.3. Megrendeléssel annak teljesítésével összefüggő adatkezelés

a) A kezelt adatok köre: szerződött fél adatai a 4.2.2 pontok alapján, szerződött fél kapcsolattartójának teljes neve, telefonszáma, e-mail címe, szerződött fél szállítási címe, áruátvételt kezelő Érintett teljes neve, aláírása, áruátvétel időpontja, körülményei.
b) Az adatkezelés célja: az Érintett az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott szolgáltatások, mennyiségek lefoglalása, kiszállítása, - rendelés és teljesítés –alapján számla kiállítása, visszáru igények teljesítése, Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.
c) Az Érintettek köre: minden szerződött fél azon kapcsolattartója (természetes személy), aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatából megrendelést tesz.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: számlázási és szállítási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a 2007. évi CXXVII. törvény169. §-az alapján, a szerződött fél kapcsolattartartó adatai esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb önként megadott személyes adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett előzetes hozzájárulása.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a megrendelés, szállítás teljesítését követő számviteli bizonylat kiállításának napjától számított 180 nap. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk. Az Adatkezelő az általa kibocsájtott számviteli bizonylatokat az erre a célra üzemeltetett ügyviteli rendszerben rögzíti.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. 2.5. pont alapján.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő a számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés - logisztika folyamán résztvevő munkatársak, a 2.2. 2.5. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.3. Ingatlan és géppark hasznosítás során

4.3.1. Ingatlan hasznosítás, bérbeadás

Az Adatkezelő a 8640 Fonyód Virág utca 12-18 Éden Üdülőház, a 8600 Siófok Bláthy Ottó utca 12 Éden ABC telephelyein ingatlanhasznosítással összefüggő tevékenységet folytat. E tevékenység kifejtése során a tulajdonában álló ingatlan részeket bérleti szerződés keretin belül hasznosítja.

a) A kezelt adatok köre:

- szerződött fél adatai a 4.2.2 pontok alapján,
- a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes név, - telefonszám, -e-mail cím,
- bérleti jogviszony során felmerülő üzemelési költségek –azon mérésére szolgáló eszközök statisztikai adatai.

b) Az adatkezelés célja: Adatkezelő telephelyén üzletrészek bérbe adása, bérleti szerződések alapján számla kiállítása, a bérleti szerződés teljesítése, az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, felmerülő üzemeltetési költségek nyilvántartása, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, szerződő fél kapcsolattartás.c) Az Érintettek köre: minden Érintett és kapcsolattartója, aki az Adatkezelővel bérleti szerződésen alapuló jogviszonyt létesít.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a 2007. évi CXXVII. törvény169. §-az alapján, a szerződött fél kapcsolattartartó adatai esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb önként megadott személyes adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett előzetes hozzájárulása.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintett hozzájárulásán alapuló személyes adatok viszonyában az Adatkezelő és a szerződő fél közötti szerződés teljesülésétől számított 1 év. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. pont alapján.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a 2.2. illetve 2.7. pont alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.3.2. Munkagép bérbeadás során

Az Adatkezelő munka gépparkjának hasznosításával összefüggésben bérleti tevékenységet folytat. E tevékenység kifejtése során a tulajdonában álló munkagépeket bérleti szerződés keretin belül hasznosítja.

a) A kezelt adatok köre:

- szerződött fél adatai a 4.2.2 pontok alapján,
- a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes név, - telefonszám, -e-mail cím,- bérleti jogviszony során felmerülő üzemelési költségek –azon mérésére szolgáló eszközök statisztikai adatai.

b) Az adatkezelés célja: Adatkezelő munkagép eszközparkjának bérbe adása, bérleti szerződések alapján számla kiállítása, a bérleti szerződés teljesítése, az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, felmerülő üzemeltetési költségek nyilvántartása, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, szerződő fél kapcsolattartás.
c) Az Érintettek köre: minden Érintett szerződött fél és kapcsolattartója, aki az Adatkezelővel bérleti szerződésen alapuló jogviszonyt létesít.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a 2007. évi CXXVII. törvény169. §-az alapján, a szerződött fél kapcsolattartartó adatai esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb önként megadott személyes adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett előzetes hozzájárulása.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintett hozzájárulásán alapuló személyes adatok viszonyában az Adatkezelő és a szerződő fél közötti szerződés teljesülésétől számított 1. év. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. pont alapján.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő könyvelő, értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a 2.2. illetve 2.7. pont alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.4. Vagyonvédelmi rendszerek alkalmazása során

4.4.1. GPS követő rendszerek

a) A kezelt adatok köre: a szolgálati gépjárművet használó Munkavállalók útnyilvántartása, illetve GPS adatai (a jármű pillanatnyi helyzetének és sebességének megjelenítése térképen, járműmozgásának megjelenítése visszamenőlegesen a térképen, a járműmozgásának megjelenítése -indulási-érkezési pozíciók, megtett kilométer, menetidő, állásidő, átlagsebesség).
b) Az adatkezelés célja: Egyes munkafolyamatok pontos megszervezése, meghatározott útvonalon közlekedő Munkavállaló helyzetének ellenőrzése.
c) Az Érintettek köre: az Adatkezelő minden olyan Munkavállalója, aki az Adatkezelő GPS nyomon követési rendszerrel ellátott szolgálati gépjárművet használja.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az Adatkezelő jogos érdeke, munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (Mt. 11.§.) érdekmérlegelési teszt alapján.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és Munkvállalójának szerződéses jogviszonyának megszűnésének napját követő 1 évig.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
g) A kezelt adatok tárolásának helye: az Adatkezelő 2.8. pontban meghatározott Adatfeldolgozó informatikai rendszeriben.
h) Az Érintettek tájékoztatásának módja: jelen Adatkezelési Tájékoztató, illetve a szolgálati gépjármű használatának Munkavállaló általi megkezdése elött átadott szabályzatban.
i) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az kezelt adatokat nem továbbítjuk.
j) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori képviseletére jogosult személye, az Érintett Munkavállaló, a 2.8. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
k) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Mt. 11/A. § * (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.
Az Adatkezelő a GPS nyomkövető rendszert a szolgálati gépjárművekben technikai szervezési körben akként valósítja informatikai rendszereivel, hogy az üzleti célú és a magáncélú használat elkülöníthető legyen. Az Adatkezelő lehetővé teszi azt, hogy amennyiben a Munkavállaló a gépjárművet magáncélra kívánja használni a GPS nyomkövetést inaktív maradjon, adatokat ne rögzítsen. Az Adatkezelő a GPS nyomon követést a Munkavállaló munka idejére korlátozza.

4.4.2. Biztonsági kamera rendszerek

Az Adatkezelő a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. telephelyén a telephelyi kapu, raktárépület és közlekedő udvar teljes területén, a 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca - 33/B. ép. 2. em. 23. ajtó iroda teljes területén vagyonvédelmi, az emberi élet és testi épség védelme céljából kamerarendszert alkalmaz.

a) A kezelt adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
b) Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, az emberi élet és testi épség védelme.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő telephelyén tartózkodik, oda belép.
d) Az adatkezelés jogalapja az érintettnek a jelen tájékoztatása, illetve az érintett létesítményeken elhelyezett figyelemfelhívás alapján megadott önkéntes hozzájárulása, a 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése a ráutaló magatartás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható, ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy (Érintett) a magánterület közönség számára nyilvános részén elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. A rögzített felvételek tárolásának ideje: maximum 3 munkanap. Amennyiben biztonsági esemény indokolja, illetve a felvételek elkülönített tovább is megőrzésre kerülnek.
e) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
f) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kamerarendszert az Adatkezelő üzemelteti, az adatokat nem továbbítja, ez alól kivételt képez a szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
g) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású munkavállalói, emeltetett a kamerás megfigyelő - és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
h) A felvételen szereplő Érintett tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az Érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.5. Levelezés nyilvántartása

Az Adatkezelő tevékenysége kifejtése során az Érintett tájékoztatása, megrendelések kialakítása, előzetes és utólagos adategyeztetések céljából postai és vagy elektronikus levelezést folytat.

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakóhely, postai cím; e-mail cím, küldemény tartalma, az Érintett által önként megadott személyes adatok, küldemény feladásának és vagy átvételének időpontja.
b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és levélküldő fél, Érintett levelezések elkülönítése, feladók elkülönítése, beérkező és elküldött levelek iktatása, nyilvántartása.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő postai, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelővel kapcsolatba lép.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintettet hozzájárulásának visszavonásáig, maximum az levélküldő fél részére megküldött válaszlevél feladásától számított 1 év.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő munkakörben megbízott munkatársai, a 2. pont alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.6. Az Adatkezelő szerződéses munkaviszonyában álló munkavállalók esetében

a) Kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, címe, születési ideje, születési helye, anyja neve, adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító száma, életkora, gyerekek száma, családi állapota, eltartott gyermek teljes neve adóazonosító jele, banki adatai, munkavégzés helye, munkabére, munkaképességére vonatkozó adatok.
b) Az adatkezelés célja: Adatkezelővel munkaviszonyt létesítő személyek adatainak kezelése.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő alkalmazásában áll, vele szerződést köt.
d) Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és munkavállaló munkaszerződése, 2012. évi I., 1997. évi LXXX., 1995. évi CXVII, 1998. évi LXXXIV törvények.
e) Kezelt adatok tárolásának ideje: A törvény erejénél fogva nem selejtezhető iratok tekintetében nincs meghatározva, a hozzájáruláson alapuló személyes adatok tekintetében a hozzájárulás megadásának évét követő 5. évig utolsó napjáig, a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében a jogos érdek fennállásáig.
f) Kezelt adatokat nyomtatott és elektronikus módon tároljuk.
g) Kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a 2.2. és 2.3. pontok szerint.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású munkavállalói, valamint a 2.2., 2.3. és 2.7. pontokban meghatározottak, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen.

4.7. Szálláshely-szolgáltatás során

Az Adatkezelő a 8380 Hévíz Honvéd utca 28 szám alatti telephelyén szálláshely szolgáltatás tevékenységet nyújt, mely tevékenysége kifejtése során az alábbi adatkezelést végzi.

4.7.1. Ajánlat készítéssel összefüggő adatkezelés

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma.
b) Az adatkezelés célja: a szállást foglaló előzetes tájékoztatása az Adatkezelő munkatársai által, későbbi kapcsolattartás céljából.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatáról, az Adatkezelő tevékenységéből fakadó szolgáltatások iránt előzetesen ajánlat formájában érdeklődik.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: szállást foglaló előzetes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, maximum az érdeklődő fél részére megküldött ajánlat kiadásától számított 1 év.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a 2.9 és 2.8. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.7.2. Szobafoglalással összefüggő adatkezelés

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakcím, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám; e-mail cím, bankkártya száma, bankkártyán szereplő név, SZÉP- kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, tartózkodás időtartama.
b) Az adatkezelés célja: Érintett részére, az Adatkezelő telephelyén nyújtott szolgáltatások, mennyiségek, helyek, előzetes időpontra történő lefoglalása, foglalás - rendelés és teljesítés alapján számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.
c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatából foglalást tesz.
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) Érintett jogos érdeke.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. pontok alapján.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő, recepciós munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő Adatfeldolgozók a 2.2., 2.9., 2.8., pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

4.7.3. Vendégkönyv vezetése

a) A kezelt adatok köre: Érintett vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, külföldi vendég esetén a vezeték- és utóneve, születési ideje, az állampolgársága, illetve hontalan státusa, az Érintett vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi, illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma, a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja
b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő törvényi kötelezettség teljesítése
c) Az Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szálláshelyét igénybe veszi
d) A kezelt adatok céljának jogalapja: 110/1997. (VI. 25) Kormányrendelet 4. § (1), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a vendégkönyv megnyitását követő 5 év.
f) A kezelt adatokat nyomtatott formában tároljuk.
g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a vendégkönyvben kezelt adatok tekintetben személyes adatot az Adatkezelő nem továbbít.
h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság, valamint az idegenrendészeti hatóság, a bűnüldöző, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági szervek tekinthetnek be, illetve igényelhetnek abból adatokat.
j) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. címen,
• e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.5. Adatbiztonság, adatkezelés helye

5.1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

5.2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

5.5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

5.6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
A személyes adatok védelmét az Adatkezelő az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

• belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
• a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
• az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
• a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén, valamint a 2. pontban meghatározott az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók tevékenységi körébe tartozó helyszíneken.
• a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.


6. Érintettek jogai

Az érintteti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az Érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;
• az Érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

6.2. Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.3. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.4. Adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.5. Elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az Érintett az elfeledtetéshez való jogával él – a kezelt adatok online környezetben történő megerősítése érdekében a törléshez való jogot emellett oly módon szükséges kiterjeszteni, hogy a személyes adatokat nyilvánosságra hozó adatkezelőnek észszerű lépéseket kell tennie – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – annak érdekében, hogy az ilyen személyes adatokat kezelő adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy az Érintett kezdeményezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkeket vagy e személyes adatokat, azok másolatának, illetve másodpéldányának törlését eszközöljék. E tájékoztatás során az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe veszi annak érdekében, hogy a személyes adatokat kezelő adatkezelők értesüljenek az Érintett kéréséről.
Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.7. Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.8. Adathordozhatósághoz való jog
Ha Érintett kéri kezelt adatainak hordozását, az adatkezelőket ösztönözni kell, hogy az adathordozhatóságot lehetővé tevő interoperábilis formátumokat fejlesszenek ki. Ez a jog abban az esetben gyakorolható, ha az Érintett a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. E jog nem gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy szerződéstől eltérő egyéb jogalap.

6.9. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6.10. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

6.11. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.7. Panaszkezelés

7.1. Szóbeli panaszkezelés

A „SI-KER” Szabó Ignácné E.V.– az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálatára telefonáló fogyasztó személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

a) A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.
b) Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.
c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében, a 8600 Siófok, Ribiszke utca 17.. postacímre küldött levelében, valamint a „SI-KER” Szabó Ignácné E.V. ügyfélszolgálatán telefonon (+36-84-550-071) bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.
d) Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

7.2. Írásbeli panaszkezelés
„SI-KER” Szabó Ignácné E.V. – az Fgytv 17/A. § (6) bekezdése szerinti írásbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálat részére e-mailt vagy postai levelet küldő fogyasztó személyes adatait kezeli.

a) A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.
b) Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.
c) Az adatkezelés jogalapja:
- az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében, a „SI-KER” Szabó Ignácné E.V. 8600 Siófok, Ribiszke utca 17. postacímre küldött levelében, valamint a „SI-KER” Szabó Ignácné E.V. ügyfélszolgálatán (+36-84-550-071) bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (6)-(7) bekezdése.
- a szerződés teljesítése, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.
d) Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.8. Releváns jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
• 2000. évi C. törvény a számvitelről
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
• 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)
• 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
• 2017. évi CCIII. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról
• 1110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról

Kategóriák

 
TEJSZÍNEK

cheeseland.hu tejszin1

 

 

SAJTOK

cheeseland.hu cheese1

 

 

JOGHURTOK

cheeseland.hu yoghurt1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!
X

Right Click

No right click

 A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ